Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !
Lịch bán phiên đấu giáGửi thư góp ýKết nối Đấu giá An Giang trên FacebookRSS feed

Mức thu Thù lao dịch vụ đấu giá

         Thù lao dịch vụ đấu giá trong trường hợp đấu giá thành: Bên B thu Thù lao đấu giá theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính, như sau:
         (1) Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản trừ tài sản quy định tại Phụ lục số 2, như sau:
Phụ lục số 1

STT
Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng
Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 
1
Dưới 50 triệu đồng
8% giá trị tài sản bán được
2
Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng
3,64 triệu đồng + 5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
3
Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng
6,82 triệu đồng + 3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
4
Từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng
14,18 triệu đồng + 2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
5
Từ trên 1 tỷ  đồng đến 5 tỷ đồng
22,64 triệu đồng + 1,5% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
6
Từ trên 5 tỷ  đồng đến 10 tỷ đồng
32,45 triệu đồng + 1,4% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
7
Từ trên 10 tỷ  đồng đến 20 tỷ đồng
38,41 triệu đồng + 1,3% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
8
Từ trên 20 tỷ  đồng đến 50 tỷ  đồng
40,91 triệu đồng + 1,2% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
9
Từ trên 50 tỷ  đồng
50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
(2) Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản tương ứng khung giá trị tài sản theo giá khởi điểm đối với tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, như sau:
Phụ lục số 2


STT
Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm/hợp đồng
Mức tối đa
thù lao dịch vụ đấu giá tài sản
1
Từ 1 tỷ đồng trở xuống
13,64 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
2
Từ trên 1 tỷ đồng
đến 5 tỷ đồng
22,73 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
3
Từ trên 5 tỷ đồng
đến 10 tỷ đồng
31,82 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
4
Từ trên 10 tỷ đồng
đến 50 tỷ đồng
40,91 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
5
 Từ trên 50 tỷ đồng
đến 100 tỷ đồng
50,00 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm
6
Từ trên 100 tỷ đồng
59,09 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm

Trung tâm bán đấu giá tài sản An Giang - Nhà Đất An Giang.

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang  

Designed by : An Giang  

Long Xuyên An Giangwhite 2017