Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Quy chế bán đấu giá tài sản tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Quyết định số 20/QĐ-TTDVBĐGTS ngày 05/9/2011 ban hành kèm theo Quy chế BĐGTS tại TTDVBĐGTS tỉnh An Giang - Download

Nội dung:
- Quyết định số 20/QĐ-TTDVBĐGTS về việc ban hành quy chế mẫu về bán đấu giá tài sản tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang
- Quy chế BĐGTS tại TTDVBĐGTS tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-TTDVBĐGTS  ngày 05/9//2011.
Design by An Giang Net - www.angiang.net

Bản quyền thuộc về : Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc : Nguyễn Xuân Phúc.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 076.3857763 - 076.6250275 / Fax : 076.6250274. Email: daugiaangiang@yahoo.com


Trở lên đầu trang  

Designed by : An Giang Net  

Theme: BDGAG redwhite 2011